PACHETUL - PLATINUM

de la 34.600 € + TVA

Durata proiectului ~ 6 luni

Pachetul “PLATINUM” implica o analiza in profunzime a companiei si a relatiilor cu stakeholderii sai, in conformitate cu Standardul GRI recunoscut international, sub coordonarea continua a specialistilor The CSR Agency – care sa stea la baza unui efort transformational sustinut, pe termen lung, de afirmare a companiei ca lider in sustenabilitate.

 

 

Serviciile includ elemente de training si consultanta specifice raportarii nefinanciare, aliniate la reglementarile nationale si internationale, bazate pe metodologia si Standardele GRI (Global Reporting Initiative), cel mai utilizat cadru de evaluare a sustenabiltatii si optimizare a impactului, recunoscut de toate organismele de verificare.

Componentele sunt descrise conform principalelor etape ale proiectului: Pregatire (P), Materialitate (M), Colectarea datelor (C), Redactatare / Revizuire (R), Integrare in strategia de business (I) si Distributie / Difuzare (D).

(+) – serviciile suplimentare fata de Pachetul “GOLD”.

Servicii incluse in pachet

Procesul de raportare este realizat in conformitate cu Standardele GRI de consultantii The CSR Agency si Managerul de Proiect desemnat de companie pentru a coordona echipa inter-departamentala a companiei.

Acest pachet de servicii aduce in plus (fata de Pachetul “GOLD”):

(+) cursul certificat ©GRI Standards organizat la sediul companiei (2 zile – 16h) pentru toti membrii echipei inter-departamentale de proiect;

(+) interviuri individuale cu membrii board-ului pentru identificarea impactului companiei asupra mediului, societatii si economiei;

(+) 6 intalniri de lucru (6x2h) cu toti membrii echipei inter-departamentale de proiect – cate una pentru fiecare etapa a proiectului organizate si moderate de trainerii certificati The CSR Agency;

(+) 10h de consultanta individuala din partea specialistilor The CSR Agency in etapa de colectare a datelor pentru membrii echipei de proiect;

(+) doua drafturi suplimentare in procesul de redactare a raportului tehnic;

(+) SDG Mapping – corelarea indicatorilor organizatiei cu Obiectivele Globale de Dezvoltare Durabila (SDGs) lansate de Organizatia Natiunilor Unite;

PREGATIRE SI PROJECT MANAGEMENT (P)

Managerul de Proiect este instruit in cadrul unei sesiuni de training certificat GRI Standards (doua zile), organizat de The CSR Agency.

(+) Echipa inter-departamentala de raportare beneficiaza de cursul certificat ©GRI Standards (2 zile – 16h), sustinut la sediul companiei de un trainer certificat The CSR Agency.

Consultantii The CSR Agency:

 • furnizeaza criteriile de selectie a membrilor echipei de proiect;
 • contribuie la selectia membrilor echipei care urmeaza sa realizeze raportul sub coordonarea Managerului de Proiect;
 • pun la dispozitia companiei un document complet de planificare a procesului de raportare (cine, ce, pana cand);
 • participa la intalnirea initiala (kick-off meeting, 1h) pentru planificarea procesului de raportare;
 • (+) aloca un project manager dedicat (20h) pe tot parcusul proiectului.

(+) Membrii echipei inter-departamentale beneficiaza de un curs (2h) “Roluri si responsabilitati individuale in proiect”.

MATERIALITATE (M)

Compania primeste de la The CSR Agency lista temelor potential materiale.

Echipa The CSR Agency pune la dispozitia companiei un formular online in baza caruia temele relevante urmeaza a fi supuse evaluarii board-ului (materialitate interna) si a evaluarii stakeholder-ilor (materialitate externa).

Consultantii nostri:

  • (+) organizeaza interviuri individuale cu membrii board-ului pentru identificarea impactului companiei asupra mediului, societatii si economiei;
  • colecteaza si centralizeaza chestionarele completate de membrii board-ului (materialitate interna);
  • cartografiaza categoriile de stakeholder-i externi ai companiei;
  • (+) furnizeaza membrilor echipei inter-departamentale un curs (2h) “Plan si implementare materialitate externa”.
  • colecteaza si centralizeaza chestionarele completate de stakeholder-i externi (materialitate externa);

(+) The CSR Agency redacteaza raportul complet de materialitate ce include: centralizarea, analiza rezultatelor si matricea de materialitate.

(+) Ulterior redactarii raportului de materialitate are loc o noua intalnire (2h) pentru discutarea rezultatelor si extragerea concluziilor impreuna cu toti membrii echipei inter-departamentale.

COLECTARE DATE (C)

The CSR Agency pune la dispozitia companiei cate un chestionar de culegere a datelor pentru toti indicatorii (KPIs si DMAs) aferenti temelor materiale, corespondent fiecarui departament / membru al echipei.

Specialistii The CSR Agency identifica in cadrul unei intalniri de 2h cu membrii echipei de raportare, titularii sistemelor de colectare a datelor solicitate.

(+) Membrii echipei de raportare beneficiaza de un total de 10h de consultanta individuala (la sediu, prin e-mail sau telefonic), pentru procesul de colectare a datelor.

(+) Coordonatorul de proiect beneficiaza de 8h de consultanta  si feed-back in etapa de centralizare si corelare a datelor colectate.

(+) Echipa de raportare beficiaza de o noua intalnire (2h) cu specialistii The CSR Agency la finalul etapei de colectare a datelor, pentru o evaluare a procesului si sistemelor de colectare, si stabilirea elementelor de imbunatatit.

REDACTARE SI REVIZUIRE (R)

The CSR Agency:

 • centralizeaza datele colectate de reprezentantii companiei client;
 • redacteaza draftul 1 (initial) al raportului tehnic in limba romana;
 • colecteaza si analizeaza feed-back-ul primit de la echipa de raport, si solicita completari unde e necesar;
 • (+) redacteaza draftul 2 (intermediar) al raportului tehnic in limba romana;
 • (+) colecteaza si analizeaza feed-back-ul primit de la echipa de raport, si solicita completari unde e necesar;
 • (+) redacteaza raportul tehnic final in limba romana (60-80 pagini).

(+) Consultantii The CSR Agency organizeaza si modereaza intalnirea cu echipa inter-departamentala (2h) pentru pregatirea etapei de comunicare a raportului.


Pachetul “PLATINUM” implica o analiza in profunzime a companiei si a stakehoder-ilor sai – realizata in conformitate cu un standard international recunoscut (GRI Standards), sub coordonarea continua a specialistilor The CSR Agency – care sa stea la baza unui efort transformational sustinut, pe termen lung, de afirmare a companiei ca lider in sustenabilitate. >>> Vezi comparatia cu celelalte pachete

 

 

 

 

Servicii suplimentare recomandate

Fiecare pachet poate fi completat cu elemente si servicii suplimentare (add-ons) ce tin de comunicarea informatiilor din raport si integrarea sustenabilitatii in strategia companiei. Cotatiile de pret sunt oferite la cerere.

MATERIALITATE (M)

Materiality Check GRI*: validarea raportului de materialitate de catre echipa GRI.

* presupune traducerea prealabila in limba engleza – vezi pachet Distributie / Difuzare (D)

REDACTARE SI REVIZUIRE (R)

Validarea raportului tehnic final de catre echipa GRI* si acordarea vizei de conformitate (“Raport realizat in conformitate cu Standardele GRI”).

* presupune traducerea prealabila in limba engleza – vezi pachet Distributie / Difuzare (D)

INTEGRARE (I)

Cinci intalniri de integrare cu echipa de raportare (5 x 2h), plan general si planuri departamentale, 14 ore de consultanta individuala, pentru integrarea rezultatelor procesului de raportare in activitatea de baza a companiei – la nivel de strategie, politici, proceduri, procese – in vederea cresterii nivelului de sustenabilitate.

In urma primei intalniri, membrii echipei de raportare initiaza/dezvolta noi politici, proceduri, instrumente si/sau parteneriate ce sunt centralizate de echipa The CSR Agency in Planul general de integrare, prezentat, analizat si concretizat in linii de actiune in cadrul celei de-a doua intalniri.

DISTRIBUTIE SI DIFUZARE (D)

 • Traducerea raportului in limba engleza;
 • Concept design raport;
 • Realizare layout raport (paginare);
 • DTP – procesarea textelor si imaginilor pentru publicarea raportului (online / tiparit);
 • Print – productia in tipar a raportului;
 • Plan de comunicare;
 • Declinari – realizarea altor materiale de comunicare online sau tiparite (brosuri, afise, bannere etc.).

Daca doresti sa completezi serviciile din acest pachet vezi  >>> comparatia cu celelalte pachete si >>> serviciile suplimentare (add-ons).

Cateva detalii despre proiect (urgenta, data estimata de finalizare)

 

BRONZE de la 6.900 € + TVA
 • Declaratie nefinanciara care raspunde cerintelor legale de raportare si ofera organizatiei atat o vedere de ansamblu asupra obligativitatii de raportare nefinanciara, cat si formare profesionala pentru echipa.
DETALII
SILVER de la 13.500 € + TVA
 • Raport GRI Referenced, care raspunde obligatiei legale si pune bazele unui sistem intern de lucru pentru raportarea nefinanciara pentru a obtine o imagine de ansamblu a impactului social, de mediu si economic.
DETALII
GOLD de la 20.900 € + TVA
 • Raport GRI Core, realizat in conformitate cu standardele GRI. Implica consultarea stakeholder-ilor externi si este derulat sub coordonarea consultantilor The CSR Agency, pentru conformare, transformare si plus reputational.
DETALII