ESG sau Sustenabilitate – Risc vs. Impact

ESG reprezintă acronimul pentru Environmental, Social, Governance (Mediu, Social, Guvernanță).

Termenul ESG se referă la analizarea practicilor de mediu, sociale și de guvernanță ale unei companii, a impactului acestora și a progreselor înregistrate de companie în raport cu obiective de referință (nu universale, ci raportate la industrie) și reprezintă o formă de gestionare a riscurilor.

Componenta de mediu se referă la reducerea emisiilor de carbon și a altor emisii cu efect de seră sau, în general, protejarea mediului. Criteriile sociale analizează modul cum compania interacționează cu stakeholderii ei: salariații, clienții, comunitatea unde își desfășoară activitatea, în timp ce guvernanța se referă la modalitatea în care compania este organizată și modul cum respectă principiile diversității, de la salariații companiei, până la echipa de conducere, aici fiind inclusă și partea de remunerare echitabilă.

Ratingurile ESG sunt construite pe baza unor clasamente comparative, la nivel de industrie, și nu în baza unor standarde universale. Acesta este motivul pentru care companiile care produc sau utilizează combustibili fosili pot avea ratinguri ESG mai bune decât unii producători de vehicule electrice, spre exemplu.

Investitorii și creditorii se pot baza pe scorurile sau ratingurile ESG, pentru a evalua expunerea la risc a unei companii precum și posibilele sale performanțe financiare viitoare.

Cum este ESG diferit de sustenabilitate? Risc vs. Impact 

Dădeam mai sus exemplul companiilor de combustibili fosili ce pot avea rating mai bun decât un producător de vehicule electrice, așadar este o diferență clară între sustenabilitate și ESG, mai ales prin prisma scopului pe care îl au.

Sustenabilitatea este un termen general atunci când vorbim despre o afacere care urmărește să își reducă cât mai mult impactul negativ, în timp ce ESG evidențiază strict pilonii care sunt importanți pentru afaceri în prezent și cu ce riscuri se pot confrunta. Companiile se află mai mult ca niciodată sub presiunea de a-și seta obiective clare de reducere a riscurilor, dar și de reducere a impactului negativ, de a măsura eficient și corect și de a raporta în mod transparent. Beneficiile acțiunii în acest proces depășesc cu mult costurile inacțiunii.

În contextul în care și consumatorii devin tot mai conștienți de impactul pe care companiile îl au și își aleg produsele în funcțiile de cât de sustenabil este producătorul, investițiile în sustenabilitate devin, așadar, o necesitate. Acestea nu doar că ajută o companie să rămână competitivă pe piață, dar și să devină atrăgătoare pentru potențialii investitori.

Companiile care nu reușesc să demonstreze preocuparea pentru sustenabilitate pot pierde din clienți, investitori, din capitalul de imagine, și chiar pierderi financiare în contextul nerespectării prevederilor legislative care se vor dovedi a fi din ce în ce mai stricte în viitorul apropiat.

Surse:  

  1. ESG and sustainability – What’s the difference (https://peasoup.cloud/eco/esg-and-sustainability-whats-the-difference/)
  2. ESG Investing Isn’t Designed to Save the Planet  (https://hbr.org/2022/08/esg-investing-isnt-designed-to-save-the-planet )
  3. The CEO Imperative: US executives recalibrate risk radar (https://www.ey.com/en_us/ceo/ceo-survey-2022-us-findings)