DIRECTIVA 95

Sustenabilitatea la raport!

Incepand cu 1 ianuarie 2017 este in vigoare Ordinul Nr. 1938/2016 – emis de Ministerul Finantelor Publice pe 17 august 2016 si publicat in Monitorul Oficial Nr. 680 din 2 septembrie 2016 – conform caruia:

a) entitatile de interes public,

b) entitatile de interes public care sunt societati-mama ale unui grup si

c) societatile comerciale (entitati sau entitati-mama) ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata,

care la data bilantului depasesc criteriul de a avea un numar mediu de 500 de salariati in cursul exercitiului financiar, au obligatia de a include in raportul administratorilor o declaratie nefinanciara (consolidata) care contine, in masura in care acestea sunt necesare pentru intelegerea dezvoltarii, performantei si pozitiei entitatii si a impactului activitatii sale, informatii privind cel putin aspectele de mediu, sociale si de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea coruptiei si a darii de mita.

Ordinul transpune in legislatia romaneasca Directiva 2014/95/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 22 octombrie 2014 de modificare a Directivei 2013/34/UE in ceea ce priveste prezentarea de informatii nefinanciare si de informatii privind diversitatea de catre anumite intreprinderi si grupuri mari, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 330 din 15 noiembrie 2014.

In completarea Directivei Europene vine Comunicarea Comisiei din 5 iulie 2017, ce contine Ghidul privind raportarea informatiilor nefinanciare (metodologia de raportare a informatiilor nefinanciare). Astfel, societatile cu capital majoritar de stat, societatile financiar-bancare si cele listate la bursa, cu peste 500 de angajati, din Romania, au la dispozitie, cel putin teoretic, toate informatiile necesare pentru a sti cine, ce (conform ordinului) si cum (conform ghidului) trebuie sa raporteze in anul 2018 performanta non-financiara aferenta anului 2017.

In realitate, insa, lucrurile nu sunt nici pe departe atat de clare, caci majoritatea companiilor care intra sub incidenta acestor acte normative nu au la dispozitie cunostintele, instrumentele si resursele financiare si umane necesare derularii unui proces de raportare corect si complet, care sa includa:

a) identificarea si definirea temelor relevante

b) derularea dialogului cu partile co-interesate

c) colectarea datelor si

d) comunicarea rezultatelor.

Pe langa entitatile descrise anterior, noile reglementari vizeaza indirect si companiile cu care acestea au relatii comerciale, intrucat redactarea unei declaratii nefinanciare complete presupune si culegerea de catre organizatia raportoare a datelor nefinanciare de la furnizori sau subcontractori. Astfel, chiar daca au mai putin de 500 de angajati, sau din alte motive nu intra sub incidenta ordinului, aceste societati vor fi nevoite, din considerente de business, sa implementeze si sa parcurga, la randul lor, un proces de raportare a performantei nefinanciare.

Dincolo de obligatia legala, publicarea de declaratii nefinanciare si ajustarea strategiilor de business conform acestora, este tot mai mult impusa de contextul national si international al sustenabilitatii:

a) competitori care publica astfel de date

b) clienti, cumparatori si public larg tot mai preocupat de cauze sociale si de protectia mediului

c) organisme nationale si internationle ce solicita astfel de date

d) preocuparea angajatilor pentru propriile drepturi si performanta generala a angajatorului

e) cereri venite din partea finantatorilor etc.

Masurarea si comunicarea impactului asupra economiei, societatii si mediului inconjurator este asadar mult mai mult decat o obligatie legala, mai mult decat o declaratie nefinanciara publicata, este noul mod de business, care aduce societatilor ce o vor face temeinic o serie de beneficii, si le va asigura, in final, rezilienta pe piata si profitabilitatea pe termen lung.

Din toate aceste motive The CSR Agency vine in intampinarea societatilor vizate direct si indirect de noua legislatie, carora le pune la dispozitie sesiuni de pregatire si programe de dezvoltare continua in domniul sustenabilitatii si responsabilitatii sociale corporative (CSR).

The CSR Agency – Divizia de Training

Prin Divizia de Training, The CSR Agency vine in intampinarea societatilor vizate direct si indirect de legislatia privind raportarea performantei nefinanciare, contribuind astfel la implementarea misiunii sale privind dezvoltarea de practici sustenabile de afaceri in companiile din Romania.

Sesiunile de pregatire si programele de dezvoltare continua in domniul sustenabilitatii si responsabilitatii sociale corporative (CSR) se adreseaza:

a) entitatilor ce vor avea de depus incepand cu anul 2018 o declaratie nefinanciara, conform legislatiei in domeniu

b) firmelor si companiilor ce doresc sa mentina sau sa dezvolte relatii comerciale directe – in calitate de furnizori, subcontractori, distribuitori sau clienti – cu companiile mai sus mentionate

c) competitorilor entitatilor mentionate care doresc sa demonstreze un nivel comparabil de transparenta

d) organizatiilor, institutiilor sau societatilor comerciale care din considerente de piata doresc sa isi evalueze impactul asupra economiei, societatii si mediului inconjurator si eventual, ulterior sa publice informatii despre acesta

e) organizatiiolor care doresc sa raspunda contextului sustenabilitatii si sa contribuie la dezvoltarea durabila.

Dincolo de institutii – fie ele din sectorul privat sau public, guvernamental sau neguvernamental, profit sau non-profit – programele noastre se adreseaza oamenilor:

a) persoane active profesional in zona sustenabilitatii sau a responsabilitatii sociale corporative (CSR) si

b) pasionati de aceste domenii din ratiuni personale.

Programele noastre:

1. GRI Standardscurs certificat

2. CSR Trendscurs

3. MERS – Managementul Echipei de Raportare a Sustenabilitatii – program de pregatire continua

4. Global Compact Network Romaniaprogram de leadership in domeniul sustenabilitatii